Enormní výskyt kůrovce v Česku - nutnost postřiku a ochrany nových výsadeb

Vzhledem ke kalamitnímu tlaku kůrovce na lesní porosty v Česku, bude nezbytné ošetřit i nové výsadby konifer! Upozorňujeme na stále masivní rozšíření kůrovce! Zimy jsou mírné a jara krátká, následuje rychlý nástup teplot okolo 20°C. Výsledkem toho je, že nálet kůrovce na jehličnaté dřeviny bude opět extrémní. Všechny jehličnany, které jsou oslabené a to z jakéhokoliv důvodu (přesazení, nedostatek vody, namrznutí…), mohou být napadeny těmito škůdci. Věnujte prosíme zvýšenou pozornost zejména rostlinám vysazeným na jaře a na podzim 2020.