Boj s kůrovcem letos započne dříve!

Upozornění na předčasný vývoj kůrovce na jehličnanech!

 

Teplá zima a urychlené jaro způsobilo předčasný masivní výskyt kůrovců na jehličnanech. Tuto informaci nám potvrzují školkaři a zároveň varují, že bez rychlého zásahu ještě během výsadby mohou jehličnaté stromy během pár měsíců zahynout.

Na co si tedy dávat pozor?

Prvními příznaky jsou závrtové otvory ve spodní části kmene a na kosterních větvích. Na stromy nalétávají jako první samečci, kteří po náletu začnou produkovat agregační feromony a v případě úspěšného ataku postupně překonají obranyschopnost napadeného stromu Následně potom zahájí hromadný nálet.

Pokud je přirozená obranyschopnost stromu překonána, je zpravidla na další opatření pozdě.

Zdůrazňujeme, že jehličnaté stromy jsou po přesazení několik let oslabené a pro napadení kůrovci jsou snadným cílem. Proto je nutné po celou dobu od vysazení stromů zajistit pravidelný postřik proti tomuto škůdci a to po celou dobu vegetace.

Pro chemický postřik je dovoleno používat pouze schválené přípravky uvedené v „Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin“, který vydává Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SRS. Jedná se například o:

Vaztak les

Přípravky na OR > Dle plodin a škodl. org. > Vaztak Les > Detail přípravku | Rostlinolékařský portál (eagri.cz)

Forester:

Přípravky na OR > Dle plodin a škodl. org. > Forester > Detail přípravku | Rostlinolékařský portál (eagri.cz)

Věnujte tedy zvýšenou pozornost nově vysazeným jehličnanům a v žádném případě nepodceňujte nebezpečí šíření tohoto škůdce.