Jehličnany

Jehličnany

Jehličnany v C&C

  • Standardní jehličnaté keře v balu a kontejneru  (Taxus, Chamaecyparis, Picea, Pinus,…)
  • Soliterní jehličnany až do velikosti 300-350cm (Abies, Cedrus, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Sciadopitis, Sequoiadendron, Tsuga)
  • Rozmanité roubovance jehličnanů  Abies, Picea,  Pinus a jiné jehličnánky