Sortiment

Tato produktová řada zahrnuje:

 • Špičková travní osiva holandské firmy BARENBRUG
 • Dlouhodobě působící hnojiva firmy MIVENA
 • Organo-minerální hnojiva firmy MELSPRING
 • Široký sortiment NPK hnojiv
 • Aktivátory vitálních funkcí půdy a rostlin firmy PRP Technologies
 • Travní drny z produkce holandských firem Direct Gazon a Hendriks Graszoden
 • Rozchodníkové rohože Sedum
 • Široký sortiment substrátů a rašelin
 • Rozmetadla hnojiv

 

Součástí dodávek materiálů je i rozsáhlý servis poskytovaný našim partnerům:

 • Velmi dobrá spolupráce s našimi dopravci nám umožňuje rychle dopravit zboží na místo určení po celé ČR.
 • Pravidelnými návštěvami sledujeme kvalitu produkce travních drnů našich holandských dodavatelů.
 • Oba naši dodavatelé travních drnů nabízejí ošetření svých produktů před transportem systémem vakuového chlazení, které minimalizuje možnost poškození drnů tzv. zapařením.
 • V úzké součinnosti s fotbalovými a golfovými kluby připravujeme celoroční plány hnojení, rozbory vzorků půd a další servis při údržbě travnatých ploch.
 • Poskytujeme široké odborné poradenství v oblasti zakládání a údržby travnatých ploch.
 • Za pomoci našich partnerů a odborníků ze zahraničí se snažíme zvyšovat vzdělání a odbornost našich klientů, a to i prostřednictvím zahraničních exkurzí.
 • Spolupracujeme s různými oborovými organizacemi, jako jsou SZÚZ, IOG, ČSG apod.