Reference

Kde také rostou naše stromy..

 

Milí přátelé,

Rádi bychom Vám touto cestou připomněli, že ADAM-zahradnická je zde již  20 let. Naše stromy, vysazené od počátku existence firmy, tedy již značně povyrostly. Chtěli bychom Vám zde ukázat, jak jsou krásné a životaschopné. Na realizacích se podílelo bezpočet různých firem, některé prosperují, jiné již zanikly, ale stromy rostou dál..